2019. november 10., vasárnap

10+1 TÉNY SZÉKESFEHÉRVÁR LÁTKÉPÉN

A tudomány szépsége, hogy tényeken, és nem véleményen alapul.                  Egyed Zoltán

SZÉKESFEHÉRVÁR HEGYEK ÉS PILISSZENTKERESZT
  •  Székesfehérvár látképén a hátterében hegyeket láthatunk, és a ma Székesfehérvárnak hívott város környékén egyáltalán nincsenek hegyek. Történészeink teljesen alaptalanul mosták össze ezeket a látképeket a ma Székesfehérvárnak hívott várossal, mert a földrajzi környezet teljesen más. Ugyanakkor azt erőltetik, hogy a látképek valótlanok. Teszik ezt pediglen azért, mert ezeket a város ábrázolásokat és a hegyeket nem tudják ráerőltetni a ma Székesfehérvárnak hívott városra! Ugyanazt csinálják, mint Óbudával, a saját fogyatékosságukat ezzel a ferdítéssel leplezik. Sajnos vannak olyan dilettáns székesfehérvári  lokálpatrióták, akik önös érdekektől vezérelve még terjesztik is a történészi rögeszméket, és teljesen bolondnak nézik a Fehérvár-Alba Regale valós történelme iránt érdeklődőket. Azt sem tudják felfogni, hogy ezzel a tevékenységükkel, miközben ők azt hiszik, hogy a városukért tesznek jót, valójában csak kárt okoznak, hiszen csak a történetírói téveszméket erőltetik, és ezáltal a városuk történelme is valótlan. Ez ugyanaz a történet, mint Óbuda esete. A mai Buda várának hivatalos történelme is éppen azért hiteltelen, mert egyes történészek, érthetetlen módon, Óbuda város nevét és épületeit erőltetik oda.
  •  A Székesfehérvár látkép bal oldalán a Pilis hegy, felette a Pilis nyereg, jobbra Két-bükkfa és Dobogókő! Ha valaki nem ismerné fel ezt a látképet, az csak azért lehet, mert egyáltalán nem ismeri sem a területet, sem a Google föld alkalmazást.
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS PILIS VÁRMEGYE HEGYEI

  •  Székesfehérvár látképein látott hegyek, Pilis vármegye hegyei, és ezt a területről készült  műholdas képek is igazolják, a látképek készítésének nézőpontjából. A technika már régóta adott az ilyen új módszertani kutatásokhoz. A gyengébbek kedvéért azonban le kell írnom, hogy a háttéri egyezésen kívül, teljes geomorfológiai és vízrajzi egyezés is szükséges. Pontosan ezek nincsenek meg a ma Székesfehérvárnak hívott városban, és sehol máshol sem, ezen a területen kívül.
VACZON=KOVÁCSI-PILISI APÁTSÁG

  • Fehérvár hátterében látható települést Vaczon-t, magával a Pilisy apátság ősi telepével, Kuachival, azaz Kovácsival lehet azonosítani. Ahol Pilys apátság és Vaczon-Kovácsi található, azt a településünket ma Pilisszentkeresztnek hívjuk. A bekarikázott területet egyáltalán nem lehet Nagyvázsonnyal azonosítani, ha ezt feltételeznénk esetleg a név miatt.(Siklósi Gyula) Ugyanis Székesfehérvár látképén nem látjuk a Balatont, és Nagyvázsony felé tekintve bizony a Balaton a látótérbe esik! Tehát a ma Székesfehérvárnak hívott város hátterében nem lehet a látképünk Vaczon feliratát azonosítani. Pontosan ezért nem sikerült ez idáig sem történészeinknek.
PILISI APÁTSÁG ÉS KOVÁCSI, FELETTE A PILIS NYEREG

A digitális világ elhozta számunkra az oly régóta várt lehetőséget, hogy leszámoljunk a minden alap nélküli, történészi téveszmékkel. Azonban a műholdas programot csak úgy lehet használni, ha a kutató a terepet is tökéletesen ismeri, átlátja és csakis akkor lehet ténymegállapításokat tenni, egykori épületek egykori helyét pontosan azonosítani.
KOVÁCSI ÉS PILISI APÁTSÁG
  • Székesfehérvár hátterében látható épületek a műholdas képen is azonosíthatóak, felülnézetből is.

A falakon megtelepedett növényzet csoda-szépen kirajzolja az egykori épületek romjait. Pilysi apátság romjai közvetlen közelében ott láthatjuk az Árpád-kori Kovácsi, vagyis Vaczon romjait, és minderről még oklevéllel is rendelkezünk.  Még a külső nagy fal romjait is látjuk a műholdas képen, mely a teljes települést védte, egészen a patak partjáig húzódva. Ez az a patak, ami a képen jól látható hármas-forrás völgyéből ered, és korántsem véletlenül Kovácsi pataknak hívnak. Ha még közelebbi digitális nagyítást eszközölünk, és helyszíni kutatást is végzünk, akkor pedig a patakon egykor létező hídfőerőd romjait is azonosíthatjuk. De ezt még a Történész Dogmák Nyomában blog oldalon részletesen megírom. Tehát nem kell tovább keresni Kuachi, a királyi kovácsok telepét, mert most is ott van, ahol az oklevelek helyrajzilag leírják! Laszlovszky Józsefnek ezúttal is ide kell írnom, hogy a pomázi telep nem "Nagykovácsi", hanem inkább kicsi...! Sétáljon egy nagyot, az apátság környékén márciusban, és csodálkozzon az egy méterre sem lévő romterület láttán! Ugyanezt ajánlom a Pestmegyei Múzeum munkatársainak is, akikhez most a terület tartozik! Van már olyan régész igazgató, aki a terepet jól ismerve, személyes találkozásunk alkalmával elismerte a helyes háttéri azonosításomat. Megvárom, hogy írásban is elismerje.

PILISI APÁTSÁG=VACZON=KOVÁCSI


  • A hat osztású Alba Reale- az igazi Fehérvár-Albensis Civitas-Alba Regale egyáltalán nem azonosítható a ma Székesfehérvárnak hívott várossal! És erre a tényre majd egy következő itteni írásomban, a Budai Kapu blog oldalon hívom fel az olvasók figyelmét.

  

Mi történt valójában a Fehér-várakkal? Úgy jártak, mint a Budák, a név azonosság miatt! Történetíróink zagyválták össze a nevek miatt a két különböző várost, a vonatkozó oklevél tartalmakat és a beszámolókat-tudósításokat. Nem figyeltek arra, hogy két különböző Fehérvárról van szó! 


Folytatása következik...